ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΡΓΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΓΡΑΦΕΙΑ     
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ     
ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΑΨΥΧΗ     
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΡΕΥΝΑ     
ΤΡΑΠΕΖΕΣ     
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ     
ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ     
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ     
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ     
ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ     
ΚΑΤΟΙΚΙΑ     
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ     
ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ     
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ     
ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ     
ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ    

ΝΕΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

GR     EN

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΠΕ  ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ: 260 ΟΧΗΜΑΤΑ - ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΕΝΤΗ: 350 ΟΧΗΜΑΤΑ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: 520 ΟΧΗΜΑΤΑ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΑΡΟΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ: 355 ΟΧΗΜΑΤΑ - KOSMOPOLIS ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ: 480 ΟΧΗΜΑΤΑ - ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΕΘΝ. ΣΤΑΔΙΟ: 300 ΟΧΗΜΑΤΑ - ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝ. ΣΤΑΔΙΟ: 340 ΟΧΗΜΑΤΑ